A biológiai szennyvíztisztító berendezések mindegyike az alábbi technológiai paraméterekkel rendelkezik:

A tisztított vízben található koncentráció a fő jellemzőkre:

Típus KOICr**BOI5*LebegőanyagN-NH4NösszPössz
A.B.Clear berendezések jellemző
kibocsátási értékei
55 mg/l15 mg/l18 mg/l9 mg/l20 mg/l5 mg/l

A fenti adatok a VITUKI vizsgálati zárójegyzőkönyvéből származnak. A tisztított víz minősége megfelel a 28/2004. (XII. 25.) KvVM-rendelet 2. számú melléklete 3. területi kategóriájának, amely az időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozik.

*: BOI5 - A BOI (biokémiai oxigénigény) érték alatt azt az oxigénmennyiséget értjük, amelyet egy kevert baktériumkultúra, megközelítően optimális fiziológiai körülmények között a vízben jelen lévő és biokémiailag lebontható szerves komponensek lebontásához elfogyaszt. A ma legáltalánosabban használatos BOI érték megadási mód: a BOI5 (mg/l), amely egy liter vizsgált minta öt napig tartó vizsgálata során felhasznált biológiai oxigén igényét adja meg, mg O2-ben kifejezve általában 20°C-on, teljes sötétségben.)

**: KOI - A vizek szennyezettségüktől függően tartalmaznak olyan szerves, lebegő és oldott anyagokat, amelyek erős oxidálószerekkel (pl. permanganáttal, dikromáttal, stb.) oxidálhatók. A vizek szerves szennyezettségének mértékét, a szerves szennyezőanyag-tartalmat szabványos körülmények között végrehajtott oxidálásuk során fogyott oxidálószer mennyiségével ill. az ezzel egyenértékű oxigénmennyiséggel fejezik ki. Ezt nevezik kémiai oxigénigénynek (KOI-nak), amit O2 mg/dm egységekben adnak meg.

A tisztított víz minősége ezáltal a vonatkozó rendeleteknek megfelel. Szigorúbb minőség elérése lehetséges homokszűrő vagy vegyszeradagolás segítségével.

Háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító elhelyezése:

A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a tartály körüli föld visszatöltését megelőzően

A biológiai szennyvíztisztító alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

  1. villamos kábel kiépítése a szennyvíztisztítóig;
  2. csatlakozó csövek kiépítése a szennyvíztisztítóig, közvetlenül a fagyhatár alatt;
  3. a tisztított víz további útjának meghatározása, illetve a víz a környezeti viszonyok szerint elszikkasztható, gyökérzónás öntözésre felhasználható, vagy élővízbe engedhető legyen;
  4. a biológiai szennyvíztisztító berendezés fogadó-szintjének biztosítása;
  5. magas talajvízszint esetén a szennyvíztisztító berendezés műanyag tartálya körül a mindenkori talajvízszintnél 30 cm-el magasabb peremű betonmedence kialakítása szükséges;
  6. a nehezen lebomló (ún. perzisztens) szennyezők rendszerbe jutását a minimális szinten kell tartani, illetve el kell kerülni. Ezek biológiai lebontása lassú folyamat ill. nem lehetséges.
    Ilyenek a rovarirtó szerek, oldószerek, színezékek, egyes tisztítószerek, klórozott aromás vegyületek. Ezen anyagok előfordulás a kommunális szennyvízben nem szükségszerű és nagyobb mennyiségben történő rendszerbe juttatása problémát okozhat, ezért ez a garancia megszűnését vonhatja maga után;
  7. a biológiai szennyvíztisztító berendezés felépítéséből következően a meghibásodási lehetőség minimális, mindössze a kompresszor vagy a vezérlő egység esetében fordulhat elő.
  8. Rendeltetésszerű használat esetén a berendezésre két éves teljes körű garanciát biztosítunk.

Az elszivárogtatásról:

Az elszivárogtatás, vagy más néven szikkasztás, a biológiailag megtisztított szennyvíz újbóli felhasználásának egyik legegyszerűbb módja. A GRAF® szikkasztóelem a tisztított szennyvíz elszikkasztására, illetve visszatartására kifejlesztett termék.

A víz egy földalatti alagútrendszeren keresztül szivárog el a talajba. Az egységet úgy alakították ki, hogy a felszín közelében lehessen elhelyezni akár járműforgalommal ter­helt területek alá is.

A szikkasztó legfőbb része egy 3 alagút-elemből, két végzáró elemből, és geotextíliából álló rendszer, melynek egyik vége az esővízgyűjtő tartály kivezető-csövéhez csatlakozik, és a talajban vezetve, kis lejtéssel tovább haladva, a rendszer végénél a talaj fölé egy függőleges szellőztető csővel kivezetve végződik. A jobb szivárgás érdekében az elszivárogtató alá ajánlott kb. 30 cm vastagságú kulé ágyat készíteni.

Nagyon fontos, hogy a szikkasztás kiépítésének más követelményei vannak, mint az esővíz esetén!

Jó vízelnyelő képességű talaj, például homok esetén elegendő 3 db alagút elem. Amennyiben agyagos a talaj, és emiatt nehezen szivárog el a víz, akkor ennél hosszabb rendszerre is szükség lehet.

Fontos továbbá, hogy az elszivárogtatást csak saját telken lehet megoldani.

img_divider