MÓDOSULT A „TANYÁK HÁZTARTÁSI LÉPTÉKŰ VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZELLÁTÁS, VALAMINT SZENNYVÍZKEZELÉSI FEJLESZTÉSEI” CÍMŰ (VP6-7.2.1.4-17 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS!

Módosul a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontja, miszerint a felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 5. naptól 2022. november 12. napjáig van lehetőség. Ennek értelmében, további benyújtási szakaszokkal egészült ki a felhívás.
Tehát a módosult beadási határidő: 2022.11.12.
Most még 5% önerővel mentesülhet a szippantás költségeitől és az emésztő kellemetlenségeitől!

Miért az A.B.Clear szennyvíztisztitó?

– mert az egyedisége miatt elég a mi ajánlatunk (nem szükséges 3 versengő ajánlat)
– a kiírás óta több, mint 100 tanyatulajdonosnak tudtunk segíteni
– rugalmas ügyintézés
– kedvező ár-érték arány
– biztos háttér
– közvetlen kapcsolat a pályázatírókkal
– minőségi, Construma díjas magyar termék
– megbízható karbantartói szolgálat

Minimum feltételek:

– Aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei