Miért és kiknek ajánljuk biológiai szennyvíztisztító berendezéseinket?

A szennyvíztisztító használatával egyszeri beruházást követően függetlenek maradhatnak a folyamatosan növekvő csatornaszolgáltatási költségektől, sőt, részben a közüzemi víz díjának növekedésétől is.
Ezen túl a víz újrahasznosításával jelentősen csökkentik a felesleges pazarlást, egyben a környezeti terhelést is.
Tehát azoknak, akik csökkenteni szeretnék rezsiköltségeiket, egyben környezettudatosan élnek és hosszú távra terveznek, feltétlenül és jó szívvel ajánljuk biológiai szennyvíztisztító berendezéseinket!


Sok más mellett EZÉRT ÉRDEMES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEINKET választania:

 • berendezéseinkben saját fejlesztésű iszapzsákos technológiát alkalmazunk, így nincs szükség egyáltalán szippantásra;
 • termékeink CE tanúsítvánnyal rendelkeznek, helyszíni engedélyeztetésük egyszerű,
 • magyar termék – a termékek gyártása esztergomi telephelyünkön történik.

Biológiai szennyvíztisztítók tisztítási hatásfoka kedvezőbb az előírt értékhatároknál,
(lásd: Technológiai és műszaki adatok menüpontnál).

img_divider

A berendezéseket használhatják a következő létesítményeknél:

Családi házak esetében lehet a legegyszerűbben megvalósítani az önellátó biológiai szennyvíztisztítást. A víz újrahasznosítását is egyszerűen és olcsón ki lehet építeni, a tisztított vízzel öntözhetjük a kertet! Amennyiben WC öblítésre is felhasználjuk a tisztított vizet, az ivóvíz-felhasználás 30-40%-kal is csökkenthet! A berendezés a terhelés-ingadozásokat tág határok között tűri, így sem a néhány napos, hetes nyaralások, sem a nagyobb „vendégjárások” nem jelentenek gondot, ezek áthidalhatók egy mikroprocesszoros vezérlőegység közbeiktatásával. A berendezések minimális helyigénye, és az olyan kiegészítők, mint a műfűvel bevont fedelek szinte láthatatlanná teszik a berendezéseket bármelyik kertben. Az ÖkoTech-Home Kft. országszerte rendelkezik családi házas referenciákkal.
Ezen ingatlanok esetén a terhelés ingadozása sok esetben jelentős. Sokan télen egyáltalán nem, tavasztól őszig viszont szinte folyamatosan, életvitelszerűen használják a nyaralót. Ebben az esetben is ajánlott a kisebb, néhány napos, hetes ingadozások áthidalására a mikroprocesszoros vezérlőegység, viszont a több hónapos, téli leállásnál már más megoldás szükséges. Ilyenkor a szennyvíztisztítót téliesíteni kell, ki kell szippantatni, majd fel kell tölteni tiszta vízzel. Az újbóli használatbavételkor újra kell indítani a berendezést, melyet az ÖkoTech-Home Kft.-től is kérhet. Országszerte több hétvégi háznál és nyaralónál telepítettünk már berendezéseket.
A biológiai szennyvíztisztítás a vendéglátásban is jó befektetés, akár a szennyvízelvezetés kiváltását, akár az újrahasznosításból eredő megtakarítást nézzük. Jellegükből adódóan ezen létesítményeknél is erős terhelés-ingadozások lehetnek, sok létesítménynél szezonális a vendégforgalom. Ilyen esetekben megoldást jelent két kisebb szennyvíztisztító telepítése. Így alacsony terhelésű időszakban csak az egyik berendezés üzemel, nagyobb terhelés esetén pedig a másik berendezés is beindítható, tehát a rendszer kapacitása tág határok között változtatható. Ezen felül azon panziók, motelek számára is javasolható az egyedi biológiai szennyvíztisztítás, akik az ökoturizmushoz méltó helyeket szeretnének biztosítani vendégeiknek. Több kisebb panzió is az ÖkoTech-Home Kft. biológiai szennyvíztisztító-rendszerét használja.
E létesítmények terhelése – a nyaralókéhoz hasonlóan – igen erősen ingadozik, ami a kiegészítőként megrendelhető mikroprocesszoros vezérlőegységgel, valamint a nyaralóknál és hétvégi házaknál részletezett téliesítéssel nem jelent problémát. Ezen kívül a berendezés további előnye, hogy megfelel a természetvédelmi követelményeknek és előírásoknak, így védett területeken is telepíthető a megfelelő engedélyek beszerzését követően. Több vadászházas referenciával is rendelkezünk.
A családi házakhoz hasonlóan társasházak esetében is alkalmazhatók biológiai szennyvíztisztító berendezések, ráadásul ebben az esetben még a terhelés-ingadozások sem számítanak olyan mértékben.
E létesítmények esetén is bevált módszer a biológiai szennyvíztisztítás, a víz ugyanúgy újrahasznosítható WC-öblítésre, valamint az üzem körüli terület öntözésére, stb. Fontos azonban megjegyezni, hogy a berendezések kommunális szennyvíz tisztítására alkalmasak, így ha bármilyen egyéb, ipari, technológiai szennyvíz ártalmatlanítása is szóba kerül, szükséges egyeztetni a lehetséges előtisztítási és egyéb megoldások kapcsán! Számos üzemnél működnek az ÖkoTech-Home Kft. által telepített szennyvíztisztító rendszerek.
A központi szennyvízcsatorna-hálózatoktól távol eső tanyák esetében jelenleg elterjedt emésztőgödrök, és egyéb, nem igazán környezetbarát megoldások helyett tiszta, olcsó megoldást jelent a biológiai szennyvíztisztítás. A tisztított víz itt is hasznosulhat, például öntözővízként. A berendezés áramszükséglete minimális, így az könnyedén megoldható napelemes, szélkerekes, vagy egyéb alternatív rendszerekről is. Tanyák vonatkozásában pályázati lehetőségek is gyakran kiírásra kerülnek, ezzel kapcsolatban vegyék fel velünk a kapcsolatot.
Lehetséges több házat, létesítményt, vagy akár egy-egy utcányi épületet is egy közös berendezésre kötni. Ebben az esetben ugyan szükséges egy kisméretű, helyi csatornahálózat kiépítése, de az ilyen kis rendszerekkel könnyebben kiküszöbölhetők a terepviszonyokból adódó problémák, valamint az igény az átemelő szivattyúkra.

img_divider

Mi történik a tisztított vízzel?

Biológiai szennyvíztisztító berendezéseink segítségével a kommunális szennyvíz a megtisztítás után helyben többféle célra újrahasznosítható. Legcélszerűbb újrahasznosítási mód a növények gyökérzónás öntözése. A WC öblítésre való újrahasznosításhoz - jogszabályi előírások alapján - további, költségesebb utótisztításra van szükség (kémiai tisztítás – membránszűrő).

Pl. egy négyfős háztartásban a WC öblítés a vízszámla 35-40%-át teszi ki. Ez megtakarítható a tisztított víz felhasználásával. Ahol meglévő betonemésztő kerül kiváltásra, ott az a biológiai szennyvíztisztító beüzemelését követően felhasználható a megtisztított víz tárolójaként, és így könnyebben lehet a tisztított vízzel gazdálkodni. Amennyiben a víz nem kerül újrafelhasználásra, úgy sóderágyban elszikkasztható, vagy vízjogi engedély esetén élővízbe engedhető.

img_divider

A berendezés működési elve

A biológiai szennyvíztisztító berendezésben alkalmazott technológia az eleveniszapos biológiai tisztításon alapszik.

Az épületen kívül telepített szennyvíztisztító berendezésben az épületben keletkező szennyvizek (konyhai, fürdőszobai) beérkezését követően a vízben lévő szennyező anyagok eleveniszap segítségével anaerob és aerob biológiai folyamatok során lebomlanak.

A beérkező szennyvíznek a kamrarendszer kialakításának köszönhetően kijelölt útja van. Ily módon az egyes zónákból a további zónákba való meghatározott módon történő átfolyás és folytonos belső áramlás során megvalósul a tisztítás. A folyamat végén kiülepedő iszap egy része recirkuláltatásra kerül. A termelődő fölösiszap mennyisége minimális, alacsonyabb, mint a hasonló egyéb technológiáknál.

A folyamatos biológiai lebomlást a szennyvíztisztító rendszer részeként megjelölt kompresszor által bejuttatott sűrített levegő biztosítja. A kompresszor az egyetlen mechanikai alkatrész a biológiai szennyvíztisztító berendezésben.

A szennyvizek a fenti folyamat során különösebb külső beavatkozás nélkül tisztítódnak meg. A biológiai szennyvíztisztító berendezés szagtalanul és szinte zajmentesen működik, minimális áramfelhasználással, a 2-6 főre tervezett berendezés energiafelhasználása például 50 W.

img_divider

Gazdaságossági számítás a biológiai szennyvíztisztító berendezésünk és az emésztő összehasonlítása alapján

A példában 4 családtagra számolva, fejenként 135 liter napi vízfelhasználást feltételezve a költségek 10 év alatt a következőképpen alakulnak:

EmésztőA.B. Clear 6 berendezés
ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK
légbefúvó villamosenergia-felhasználása-9,600
iszapzsák beszerzési költsége (zsákonként 150 Ft)-450
3 évente esedékes membráncsere 1 évre eső költsége-6,300
szippantási díj265,000-
ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK évente265,00016,350
ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK 10 év alatt2,650,000163,500 

Mindezek alapján látható, hogy a tisztító berendezés ára többszörösen megtérül. Tehát a megtakarítás a szennyvíztárolóval összehasonlítva 250.000 Ft/év.*
(*A példában a megtérülési idő 2000 Ft+áfa/m - piaci alapú szolgáltatási díj került összehasonlításra több szolgáltató 2014. októberben érvényes átlagos díjszabása alapján.)

img_divider

Az előnyök hosszú sora

A PP tartálynak köszönhetően a telepítés igen egyszerű és kevés időt vesz igénybe, nincsen szükség daru igénybevételére. A berendezés körüli terepszint visszaállítást is vállaljuk, és háztartási méretű berendezés esetén mindezt akár egy napon belül is elvégezzük! Telepítési határidőink rendkívül rugalmasak.

Telepítés akár egy napon belül!
Kevés a lehetőség a meghibásodásra
A könnyű polipropilén anyagnak köszönhetően egyszerű a telepítése, daruskocsira nincsen szükség.
Költsége csak kismértékben haladja meg az emésztő készítését, így azonban nem igényel folyamatos szippantást

A biológiai szennyvíztisztító nyújtotta előnyök igen könnyen kihasználhatóak. Az általunk forgalmazott háztartási méretű biológiai szennyvíztisztítók mindegyike rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

 1. A berendezés a közműves szennyvíztisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít.
 2. Egyszerű a beszerelése és működtetése. A beszerelés csak néhány órát igényel, a működtetést pedig bárki elsajátíthatja.
 3. Alacsony a beruházási és fenntartási költsége, a szennyvíztisztító legyártása és üzembe helyezése nem haladja meg egy központi csatornavezetékre való csatlakozás átlagos költségeit.
 4. A szennyvíz lebontása során minimális szárazanyag – stabilizált iszap – keletkezik, pl. négy fő esetén mintegy évi 0,5 m3 (!).
 5. A szennyvíztisztító működtetése csendes, így épületen belülre is szerelhető, külön hangszigetelésre nincsen szükség.
 6. Amellett, hogy a telepítés a polipropilén műanyag alapanyagnak köszönhetően egyszerű, a biológiai szennyvíztisztító berendezés a környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló és élettartama igen hosszú.
 7. Kevés a lehetőség a meghibásodásra.
 8. A biológiai szennyvíztisztító berendezés nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, továbbá adalék anyagok felhasználása nélkül üzemel.
 9. Alacsony üzemeltetési költségek – a szennyvíztisztító háztartási változatának energiafogyasztása mintegy havi 14-16 kWh.
 10. A biológiailag tisztított víz gyökérzónás öntözésre, vagy egyéb célra újra felhasználható, továbbá nincsen csatornadíj, így a beruházás egy-két év alatt megtérül.
 11. Minimális karbantartás igény.
Várjuk esetleges kérdéseit, illetve megrendelését!

img_divider

Tisztítószerek, vegyszerek használatáról:

A biológiai szennyvíztisztítókat „élőgépnek” is szokták nevezni, mivel a szennyezőanyagok lebontását baktériumok és egyéb apró mikroorganizmusok végzik el. E kis élőlények egyensúlyban élnek a berendezésben, szaporodnak, elpusztulnak, de számuk a viszonylag stabil terhelésnek köszönhetően állandónak mondható.

A háztartásokban takarításhoz, tisztálkodáshoz és egyéb munkákhoz használt tisztítószerek és más vegyi anyagok kárt okozhatnak a berendezés baktérium-tenyészetében, de egy kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhető a biológiai egyensúly felborulása, és a rendszer leállása.

A legfőbb veszélyt a klórtartalmú, erős fertőtlenítő és antibakteriális hatású szerek jelentik. Ilyen például a hypo, a WC-fertőtlenítők, kézfertőtlenítők, antibiotikumok. Ezeket a baktériumölő szereket kerülni kell!

A fenti szerek, és az összes szintetikusan előállított tisztítószer közös tulajdonsága, hogy tartalmaznak olyan vegyületeket, amelyek a természetbe kerülve egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen bomlanak le. Elszivárogtatás, vagy a tisztított víz kiöntözése esetén ezek a talajba, élővízbe engedéskor pedig a patakba, folyóba jutnak.

Emiatt javasoljuk a biológiailag teljesen lebomló tisztítószerek használatát. A lebomló tisztítószerekben található aktív anyagok, amelyek a tisztítást végzik, nem szintetikus úton kerülnek előállításra, hanem természetes savak, enzimek, glikozid (szaponin), melyek a természetben maradéktalanul lebomlanak. Jó példa erre a mosódió. Ez egy indiai gyümölcs kiszárított héja, mely bioboltokban, piacokon kapható. Mosáskor 4-5 dióhéjat bele kell tenni a csomagoláshoz mellékelt kis vászontasakba, és mosópor helyett ezt kell beledobni a gépbe. Ezekből a héjakból a vízben egy szappanszerű anyag ázik ki, amelyik úgy viselkedik, mint a mosóporok, ráadásul ezeket a héjakat 2-3 alkalommal is fel lehet használni, mielőtt „kimerülnek”. Ezután komposztálóba, vagy a kukába kerülhetnek. A legmakacsabb foltokat nem tűnteti el teljesen, de a mindennapi használat során használt ruhák mosásához tökéletesen alkalmas.

Ugyanilyen praktikus megoldás a mosószóda, citromlé, szódabikarbóna, vagy az ecet használata különböző tisztítási célokkal. Természetesen léteznek gyári tisztítószerek is, melyek mind a szennyvíztisztítóban lévő egyensúlyt, mind környezetünket védik. Ilyen márkák a Frosch, az Ecover, a Naturzone, és egyéb a már említett bio üzletekben, vagy más forrásokból kapható biológiailag lebomló tisztítószerek.

A vegyszerek túladagolása, vagy egyéb, a baktériumflórát károsító szer túlzott használata esetén a mikroorganizmusok kipusztulhatnak. Ez esetben a berendezés újraindítása válik szükségessé, így a rendszer újból működőképes lesz.

Amennyiben a tisztítószerek használatával kapcsoltban egyéb kérdése felmerülne, kérjük, keressen fel minket elérhetőségeinken!

img_divider

Helyszíni felmérés:

A biológiai szennyvíztisztító berendezés telepítése előtt feltétlenül javasoljuk a helyszíni felmérést. Ennek során lehetőség van az Ön ötleteinek, elképzeléseinek, és a lehetőségeknek az egyeztetésére szakértő kollégánk segítségével. A találkozó során olyan technikai részletekre derülhet fény, melynek köszönhetően elkerűlhető, hogy a telepítéskor adódjon meglepetés.

A felmérést az Önnek leginkább alkalmas időpontban fogjuk megtartani, ezzel kapcsolatban keressen fel minket elérhetőségeinken!

img_divider

Egy átlagos telepítés a gondolattól a megvalósulásig:

A házi biológiai szennyvíztisztítók telepítése, a szükséges kiegészítők, a kivitelezés mikéntje függ többek között az Önök igényeitől, ötleteitől, a helyi körülményektől, szabályoktól, stb. Éppen ezért a berendezések telepítését megelőzően fontos ezeket a szempontokat egyeztetni. A következő néhány sorban az egyeztetés mikéntjéről, a szükséges adatokról, az engedélyeztetésről, helyszínelésről és röviden magáról a telepítésről olvashat. Első kapcsolatfelvételkor kollégáink az alapvető személyes adatokon kívül el fogják kérni a következőket is:

 • leendő telepítés helyszíne,
 • a berendezést életvitelszerűen használók száma, (ehelyett megadható a vízfogyasztás köbméterben, napi, vagy havi bontásban, például számla alapján),
 • a telepítés helyén a talaj minősége (homokos, laza szerkezetű, vagy agyagos, kötött, stb.),
 • a talajvíz jelenléte,
 • kérik-e a berendezés beüzemelését a telepítéskor, vagy sem,
 • szeretnék-e újrahasznosítani a tisztított szennyvizet, vagy sem, és ha igen, mire,
 • valamint hogy a földmunkák szervezését az ÖkoTech-Home Kft. végezze el, vagy Önök.

Érdemes ilyenkor felvázolni egyéni igényeiket, kívánságaikat is. Ezen adatok alapján e-mailen, vagy postai úton megküldjük ajánlatunkat, mely tartalmazza az Önöknek leginkább megfelelő berendezést, valamint az esetleges kiegészítők árát, és rövid leírását is. A berendezés rövid leírásával, és a CE-tanúsítvány mintapéldányával kell ezután a helyi jegyzőhöz fordulni az engedélyezés kapcsán. Az engedély megszerzésének mikéntje településenként változó, van, ahol támogatják az egyedi biológiai szennyvíztisztítók létesítését, van, ahol feltételekhez kötik azt, és van, ahol kifejezetten tiltják, környezetvédelmi okokra hivatkozva, leggyakrabban azért, mert a település már rendelkezik csatornahálózattal, vagy csatornahálózatot terveznek, melyre kötelező a rákötés. Ezen kívül előfordulhat, hogy a berendezés telepítése és beüzemelése után ellenőrzik majd a szennyvíztisztítót, és ekkor adják meg az engedélyt, bár a szabály az, hogy előbb engedélyeztetni kell, és csak ezután kezdődhet meg a munka.
Igény szerint van lehetőség helyszíni felmérésre is, melyet ezen az oldalon (vagy többi elérhetőségünkön) igényelhetnek, valamint a feltételeket is itt találják meg. A helyszíni felmérés során kollégánkkal helyben egyeztethetik igényeiket, a technikai lehetőségeket, árakat, stb.

Ha már megtervezték a telepítés időpontját, kiválasztották a megfelelő berendezést és kiegészítőket, kérem, rendeljék meg a termékeket ezen az oldalon. Ezt követően munkatársaink megkeresik Önt a telepítési időpont egyeztetése érdekében.
A megrendelés alapján e-mailen, vagy postai úton előlegbekérőt küldünk Önnek, melyben megtalálja az átutalásához szükséges információkat. (A megrendelőlapon szereplő szállítási határidő az előleg beérkezésétől indul.)

A berendezés telepítésekor az ár fennmaradó része is kiegyenlítésre kerül, valamint igény szerint megtörténik a beüzemelés, beállítás is. A beüzemelést követően – attól függetlenül, hogy az a telepítéskor, vagy későbbi időpontban történt – rendszeres értesítéseket kapnak majd a szükséges karbantartásokról, ellenőrzésekről, továbbá lesz lehetőségük karbantartási szerződés kötésére is, erről bővebben  ITT  olvashatnak.

Tisztelt Érdeklődő! Várjuk esetleges kérdéseit, illetve szíves megrendelését!

Várjuk esetleges kérdéseit, illetve megrendelését!

Ha 50 fő feletti kapacitású berendezés érdekli, tekintse meg biológiai szennyvíztisztító telepeinket!