Figyelmesen olvassa el a megrendelési feltételeket a későbbi félreértések elkerülése végett!

Vállalkozó adatai:

 • Vállalkozó neve: ÖkoTech-Home Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Vállalkozó székhelye: 2500. Esztergom, Döbönkút dűlő hrsz. 10282/6.
 • Vállalkozó adószáma: 12268687-2-11
 • Vállalkozó bankszámlaszáma:
  CIB Bank: 10700268-70877618-51100005
 • Telefonszám: (+36) 33/400-387
 • E-mail cím: kapcsolat@okotechhome.hu

Megrendelő adatai:

Alulírott megrendelem az A.B. Clear kompakt biológiai szennyvíztisztító berendezést telepítéssel együtt, továbbá hozzájárulok, hogy a Vállalkozó elektronikus, vagy postai úton rendszeresen tájékoztasson:

 • a berendezés megfelelő működéséhez szükséges karbantartási munkákról,
 • további árkedvezményekről, akciós ajánlatokról.

A megrendelő lap 2. oldalán lévő megrendelési feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.


Kérem, jelölje be a kívánt berendezést!

Berendezés ára telepítéssel együtt:

639.000 Ft+áfa

Kiegészítők

Kérem, jelölje be a további igényelt kiegészítőket!

Ciszterna (1-10 m3 ) helyszíni felmérés és egyedi kalkuláció alapján: -

Berendezés és kiegészítők összesen:

639.000 Ft+áfa


Megrendelési feltételek

Tudomásul veszem, hogy az engedélyeztetési eljárás ügyintézése a Megrendelő feladata. Tudomásul veszem, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget az engedély nélküli megrendelésből eredő károkért.


Elfogadom az alábbi fizetési feltételeket:

 • a teljes díj 50%-a előlegként a Vállalkozó számára készpénzben vagy a 10700268-70877618-51100005 számú bankszámlaszámra utalással fizetendő, mely feltétele a berendezés helyszínre szállításának és telepítésének
 • a berendezés leszállításakor a telepítést megelőzően a díj fennmaradó 50%-a fizetendő készpénzben vagy átutalással.

Az előlegnek a Vállalkozó számlájára való beérkezését követően Vállalkozó legfeljebb 14 napon belül a helyszínre szállítja és telepíti a szennyvíztisztító berendezést a Megrendelővel egyeztetett időpontban.

Amennyiben a Megrendelő a lentebb részletezett feltételeket a telepítés idejére nem biztosítja, úgy Vállalkozót a késedelemért felelősség nem terheli. Az ebből adódó esetleges többletköltségek a Megrendelőt terhelik.

Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, miközben a Megrendelő a telepítés feltételeit biztosította, úgy Vállalkozó napi 2.000 Ft összegű kötbért fizet.

A teljes díj kiegyenlítéséig a szennyvíztisztító berendezés tulajdonjoga a Vállalkozóé marad.

A Vállalkozó a berendezésre és működésére 2 év teljes körű garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik gondatlan üzemeltetés, szándékos rongálás, vagy elemi kár esetére.

A szerződés létrejöttét követően a Vállalkozó helyszíni szemlét tart. Ennek során egyeztetésre kerül a berendezés elhelyezése a helyi adottságok alapján.

A berendezés telepítéséhez szükséges földmunkákat csak abban az esetben végezheti el a megrendelő, és ezáltal veheti igénybe a földmunka-kedvezményt, ha a berendezésig vezető csatornacső árkát is elkészíti. Ellenkező esetben az ÖkoTech-Home Kft. fog földmunkagépest szervezni a telepítéshez.


A szerződéses díj tartalmazza:

 • A szennyvíztisztító berendezés helyének kiásását, kézzel is ásható talajszerkezet esetén
 • A szennyvíz-csatornacső árkának kiásását és csatornacső lefektetését a háztól a berendezésig 1 szennyvízág esetén, legfeljebb 6 méter hosszúságban és maximum 80 cm mélységben kézzel ásható talaj esetén 6 m 110 mm-es csatornacső és 3 db 110-es idom
 • A szükséges betonalap elkészítését a berendezés alá
 • A berendezés elhelyezését
 • berendezés elhelyezését
 • A berendezés üzembe helyezését (abban az esetben, ha a berendezés telepítése és beüzemelése nem egyszerre történik, a beüzemeléskor ismételt kiszállási díj merül fel (150 Ft+áfa/km oda-vissza útra számítva)

A szerződéses díj nem tartalmazza, ezen feltételeket a Megrendelő biztosítja:

 • Jegyzői engedély ügyintézése
 • Ellenkező megállapodás hiányában tisztított víz elhelyezéséről való gondoskodás
 • szállítási, illetve kiszállási díj, amelynek összege Esztergomtól az oda-vissza útra számítva 150 Ft+áfa/km
 • A házból a szennyvízcső kiállásának biztosítása gödörben feltárt, látható módon amennyiben a telepítendő berendezésbe érkező szennyvízcső folyásfenék 80 cm-nél mélyebben kerül(t) elhelyezésre, többlet földmunkadíj kerül felszámítása
 • Az épületből több helyről érkező szennyvízcső összefogása
 • A szennyvíztisztító berendezés rákötése az elektromos hálózatra - a berendezés beindítása hosszabbító segítségével történik
 • A talaj jellemzői vagy helyszíni adottságok miatt esetlegesen szükséges gépbérlési, ásási vagy az elhelyezéshez szükséges egyéb költségek (pl. köves, sziklás talaj esetén)
 • A telepítés során szükséges víz (a tisztító berendezés feltöltéséhez szükséges) és elektromos áram
 • Ellenkező megállapodás hiányában a kiegészítőként rendelt vízgyűjtő tartály telepítése, bekötése, beszerelése
 • A szükséges plusz csövek és idomok díja
 • 45 cm-nél nagyobb magasítót a helyszínen nem tudunk hegeszteni, ezért amennyiben ennél nagyobb magasító válik utólagosan szükségessé, a szennyvíztisztító berendezés műhelybe való visszaszállítása szükséges a Megrendelő költségére, továbbá a palást körül beton megerősítés készítése szükséges
 • A kitermelt föld elszállítása, kerten belül történő áthelyezése
 • Talajvíz esetén felmerülő pluszmunkálatok (Talajvíz esetén a berendezést körbe kell betonozni, hogy a talajvíz ne tehessen kárt a szennyvíztisztító berendezésben!)


A szerződési feltételeket megismertem és elfogadom.Megrendelő

ÖkotechHome Kft. vállalkozó